Umeå Parkerings AB med parkeringsservice i centrum
Slumpad bild från Umeå
Slumpad bild från Umeå
Slumpad bild från Umeå
Slumpad bild från Umeå
Välkommen till oss på UPAB!
UPAB är Umeå kommuns parkeringsbolag. Vi ansvarar för driften av all gatumarksparkering inom kommunen och på många privata parkeringsområden. UPAB driver även parkeringshusen Nanna, Parketten och Dragonen.

För att ge Umeås bilister god parkeringsservice övervakar vi att gällande trafikregler och parkeringsbestämmelser följs. Det ska vara lätt att hitta en parkeringsplats och utryckningsfordon ska alltid ha god framkomlighet.

Umeå Parkerings AB Besöksadress: Skolgatan 65 A Adress: Box 297, 901 06 Umeå Telefon: 090-16 15 50
Telefax: 090-12 92 65
E-post: upab@umea.se

Öppettider: Mån-Fre kl. 8-16


Medlem i:

www.kfs.net
Sidan ändrad 2014-07-03 av System