Umeå Parkerings AB

Umeå Parkering AB

Vi hjälper er att organisera och driva parkering

Upab kan parkering! Vi har över 40 års erfarenhet av att utveckla tillgängliga, attraktiva och lönsamma parkeringslös- ningar tillsammans med olika uppdragsgivare. Vi organiserar och driver parkeringsanläggningar för boende, kommersiella miljöer och arbetsplatser, både i egen regi och på uppdrag av andra tomt- och markägare. Alltid med service och kundnytta i fokus!

Vi kan bidra med allt från planering, drift och skötsel till park-
eringsövervakning. Välkommen att kontakta oss! Inget uppdrag
är för litet eller för stort.

Vill du veta mer? Kontakta Curt Jonsson på 070-341 67 80 

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50