Umeå Parkerings AB

Ansökan om parkeringskort

Klicka på parkeringsområdet nedan som ansökan avser.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50