Umeå Parkerings AB

Umeå Campus

På grund av långa köer på Campusområdet så är det just nu inte möjligt att ansöka om nya parkeringskort. Vänligen återkom efter 2019-01-01.

 Om du har några frågor kring detta, kontakta oss på upab@umea.se

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50