Umeå Parkerings AB

Park & Bike

Pendlar du till Umeås centrala delar? Då är konceptet “Park and Bike” något för dig, en parkeringslösning för dig som dagligen parkerar i centrala Umeå. Det går helt enkelt ut på att du parkerar utanför centrum och cyklar den sista biten till din slutdestination. Fördelarna är många.
Du får en mycket billigare parkering, slipper trängsel i centrum och har en trygg förvaring av din cykel. Dessutom får du motion på morgonen och eftermiddagen och har en cykel tillgänglig för resor under dagen. Samtidigt hjälper du till med att göra luften i Umeås centrum bättre!

Park and Bike finns för närvarande på två ställen – Umestan (8 platser) och i Dragonskolans parkeringsgarage (10 platser). På Umestan kostar parkeringsplats med motorvärmarstolpe och tillgång till cykelskåp 250 kr/månad. I Dragonskolans parkeringsgarage (varmgarage) kostar parkeringsplats och tillgång till cykelskåp 400 kr/månad. Vid hyra av parkering och skåp tecknas ett löpande abonnemang som faktureras kvartalsvis.

Vill du veta mer? Kontakta Linda Calmarsson på 090-16 20 21.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50