Umeå Parkerings AB med parkeringsservice i centrum
Kontakta oss


Personuppgifter kommer att databehandlas enligt personuppgiftslagen.

Umeå Parkerings AB
Besöksadress:
Skolgatan 65 A
Adress: Box 297, 901 06 Umeå
Telefon: 090-16 15 50
Telefax: 090-12 92 65
E-post: upab@umea.se

Öppettider: Mån-Fre kl. 8-16


Medlem i:

www.kfs.net
Sidan ändrad 2011-01-12 av Karina Gren