Umeå Parkerings AB

Ansökan om parkeringskort

Klicka på parkeringsområdet nedan som ansökan avser.Park & Bike

Umeå Campus

Observera att våra
centrumparkeringar har
övergått till digitala abonnemang.
Läs mer om detta här.

 

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50