Umeå Parkerings AB

Nu sopas Umeås gator

När gatorna nu tinat fram kommer Umeå kommun att sopa bort grus och skräp från gatorna.

För att underlätta detta arbete ökar vi vår övervakning kring datumparkering.

Det är vikitgt att följa parkeringsskyltarna på gatan så att arbetsfordon kan ta sig fram. Härlänk till annan webbplats finns information kring skyltar och datumparkering.

Områdesmärke - Datumparkering
Märket anger att ett område med datumparkering börjar. I Umeå gäller datumparkering alla dagar 00-08.

Här är det förbjudet att att parkera:
- på dagar med jämnt datum på den sida av gatan
där adresserna har jämna nummer.
- på dagar med udda datum på den sida av gatan
där adresserna har udda nummer. 

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering
Används under märket P och anger en avvikelse
från att parkering är tillåten.

Dessa två märken betyder att parkering är förbjudet
på jämna och udda datum på den sida gatan märket är
uppsatt mellan 00-08.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50