Umeå Parkerings AB

Vår styrelse

Styrelsen för Umeå Parkerings AB
Umeå Parkerings AB ägs till 100% av Umeå Kommunföretag AB, som i sin tur är helägt av Umeå Kommun. Det är Umeå kommunfullmäktige som utser Umeå Parkerings styrelse för fyra år i taget.

Här hittar du dem som sitter i styrelsen:

Paulina Granberg, ordförande (S)
paulina.granberg@umea.se

Åsa Ågren Wikström, vice ordförande (M)
asa.agren.wikstrom@umea.se

Kenneth Hedlund (S)
kenneth.hedlund@umea.se

Rune Sjöström (C)
rune.sjostrom@vindeln.net

Minna Toivanen (V)
lady_tant@hotmail.com

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50