Umeå Parkerings AB

Verksamhet

Upab är Umeå kommuns parkeringsaktiebolag. Omsättning 2015: 75 Mkr

Parkering

Upab ansvarar för driften av all gatumarksparkering inom Umeå kommun. Förutom detta driver vi de tre parkeringshusen Nanna, Parketten och Dragonen med totalt ca 1 150 parkeringar och ett antal parkeringar på tomtmark i centrala stan.

Antal parkeringsplatser i centrum för besöksparkering:

                            Totalt       Varav Upab
Gatumark             440          440
Parkeringshus      1150        1150
Tomtmark            910          730
Summa                2500        2320

Övervakning

Upab ansvarar för parkeringsövervakningen på gatorna i Umeå och i våra egna parkeringsanläggningar.

Utöver detta har vi uppdrag hos ett antal fastighetsägare där vi kan erbjuda allt från planering, drift och skötsel till parkeringsövervakning.

Fastighet

Upab äger och förvaltar fastigheten Nanna.

Innehåll:
Butiker
Kontor
14 lägenheter
Parkeringshus

Parkeringsköp

De fastighetsägare som, vid ny- eller ombyggnad i centrala Umeå, ej kan iordningställa det antal parkeringsplatser som krävs enligt Umeå kommuns parkeringsnorm, har möjlighet att ordna detta genom s k parkeringsköp hos Upab.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50