Umeå Parkerings AB

Dunkersgatan

63.829712, 20.261580

Järnvägsallén

63.831925, 20.260397

Storgatan 40

63.825573, 20.258399

Storgatan 52

63.824368, 20.265668

Sveagatan

63.830165, 20.261077

Bussparkering

För hämtning och lämning av busspassagerare:

Storgatan 40: Utanför hotell Plaza, 5 min parkering på södra sidan av gatan.

Storgatan 52: Utanför hotell Uman, 5 min parkering.

Korttidsparkering

Sveagatan 21-23: Tre bussar, max fyra timmar. Parkeringsförbud 21-06.

Dunkersgatan 5-7: En buss, max fyra timmar. Parkeringsförbud 19-09.

Magasinsgatan 7: Två bussar, max två timmar. Parkeringsförbud 19-09.

Långtidsparkering
Finns vid Järnvägsallén plats för fyra-fem bussar. Ingen avgift.

Utöver de anvisade bussparkeringarna finns gatumarksparkering Öst och Väst på stan samt på Västerslätts industriområde

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50