Umeå Parkerings AB

Parkering för personal och studenter vid Umeå Campus

Nya avgifter från 1 augusti 2018

Parkeringskort utan motorvärmare,
gäller avgiftsplatser

 

1 690 kr/år

Parkeringskort med motorvärmare,
gäller på anvisat p-område 1/9-31/5, övrig tid gäller p-kort på avgiftsplats

2 090 kr/år

Parkeringskort, elbilsplats på Humanisten, Skogsbrukaren, Samhällsvetaren eller Teknikern

2 990 kr/år

Ansök om parkeringskort vid Umeå Campus här

För dagsavgifter och uppgifter om antal parkeringar på de olika parkeringsområdena, klicka här.

Karta över parkeringsområderna på Campus finns här.PDF

Reserverad årsplats

För institutioner finns möjlighet att hyra reserverade platser årsvis, dock krävs godkännande av lokalförsörjningsenheten enligt rektors skrivelse "Regler för parkeringsplatser betalda av universitetet" daterad 990808. Dessa platser kostar 4 190 kr/år.

Servicekort

Det finns ett speciellt servicekort för institutioner och företag som har transporter och leveranser inom universitetsområdet. Detta kort berättigar till uppställning av bil i direkt anslutning till entréer och varuintag (övrig trafik får dock ej hindras) samt avgiftsbelagda parkeringsplatser. Servicekort kostar 600 kr/månad.

Parkeringsdekal/parkeringstillstånd

För att få parkera på campusområdet för 20kr/dag krävs p-dekal eller p-tillstånd som placeras väl synligt utifrån på förarsidan tillsammans med biljett som köps i biljettautomaten. Du kan även betala med mobilen via appen Parksterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller med sms.

P-dekal och p-tillstånd för anställda och studenter vid Umeå Campus finns att beställa via växeln på tel. 090-786 50 00 eller att hämta på Infocenter.

Rörelsehindrade

Rörelsehindrad med behörigt tillstånd får parkera sitt fordon avgiftsfritt på handikapplatser. Är alla handikapplatser fullbelagda kan parkering ske på annan plats där övrig trafik inte hindras, dock högst i 3 timmar.

Motorcykelparkering

Motorcykelparkering finns på parkeringarna Humanisten, Samhällsvetaren, Teknikern och vid Akademiska Hus tiden 15/4 - 31/10 om inget annat skyltas. Platserna är avgiftsfria för motorcyklar.

Motorvärmare

Akademiska Hus sköter motorvärmare på campusområdet. Felanmälan gör du på Akademiska Hus hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50