Umeå Parkerings AB med parkeringsservice i centrum
Visste du att...
du kan ladda ner vår app som hjälper dig att hitta närliggande parkeringsområden och betala parkeringen. Ladda ner gratis från App Store eller Google play. Sök på UPAB.
Kartor över parkeringar i Umeå
  • Parkeringar i centrala stan
  • Handikapparkeringar i centrala stan
  • Parkeringar vid Umeå Universitet
Zoner
  • Karta över gatuparkeringar i områden med parkeringsförbud.
  • Karta över datumparkeringszoner  

Umeå Parkerings AB
Besöksadress:
Skolgatan 65 A
Adress: Box 297, 901 06 Umeå
Telefon: 090-16 15 50
Telefax: 090-12 92 65
E-post: upab@umea.se

Öppettider: Mån-Fre kl. 8-16


Medlem i:

www.kfs.net
Sidan ändrad 2014-07-07 av Ulla Segerstedt