Umeå Parkerings AB med parkeringsservice i centrum
Visste du att...
om du glömt checka ut din parkering kan du ringa 16 20 05 och meddela ditt incheckningsnummer, så checkar vi ut dig.
Kartor över parkeringar i Umeå
  • Parkeringar i centrala stan
  • Handikapparkeringar i centrala stan
  • Parkeringar vid Umeå Universitet
Zoner
  • Karta över gatuparkeringar i områden med parkeringsförbud.
  • Karta över datumparkeringszoner  

Umeå Parkerings AB
Besöksadress:
Skolgatan 65 A
Adress: Box 297, 901 06 Umeå
Telefon: 090-16 15 50
Telefax: 090-12 92 65
E-post: upab@umea.se

Öppettider: Mån-Fre kl. 8-16


Medlem i:

www.kfs.net
Sidan ändrad 2014-07-07 av Ulla Segerstedt